For english language please click here

O proizvodnji električne energije

Proizvodnja električne energije bazirana isključivo na obnovljivim izvorima električne energije, prije svega na obnovljivom potencijalu Bosne i Hercegovine:

  • Male hidroelektrane
  • Fotovoltaik postrojenja
  • Biogasna postrojenja
  • Postrojenja na spaljivanje otpada, šumske i poljoprivredne bio mase - Kogeneracija
  • Vjetro elektrane