For english language please click here

Februar 2020

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U TUZLANSKA PIVARA D.D.

TUZLANSKA PIVARA d.d. iz Tuzle d.d. iz Tuzle je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 1380 kVA je instalirana u pogonima u Tuzli.

Januar 2020

POTPISAN UGOVOR ZA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U TUZLANSKA PIVARA D.D.

TUZLANSKA PIVARA d.d. iz Tuzle je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 1380 kVA će biti instalirana u pogonima u Tuzli.

Decembar 2019

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U PRETIS D.D.

Namjenska industrija PRETIS d.d. iz Vogošće je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 2550 kVA je instalirana u pogonima u Vogošći.

POTPISAN UGOVOR ZA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U PRETIS D.D.

Namjenska industrija PRETIS d.d. iz Vogošće je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 2550 kVA će biti instalirana u pogonima u Vogošći.

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U MLIN I PEKARA LJUBAČE D.D.

Prehrambena industrija MLIN I PEKARA d.d. iz Ljubača je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 1030 kVA je instalirana u pogonima u Ljubačama.

Novembar 2019

POTPISAN UGOVOR ZA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U MLIN I PEKARA LJUBAČE D.D.

Prehrambena industrija MLIN I PEKARA d.d. iz Ljubača je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 1030 kVA će biti instalirana u pogonima u Ljubačama.

August 2019

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U ŠTANCERAJ NEW COMPANY D.O.O.

Metalna industrija ŠTANCERAJ NEW COMPANY d.o.o. iz Konjica je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 180 kVA je instalirana u pogonima u Konjicu.

POTPISAN UGOVOR ZA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U ŠTANCERAJ NEW COMPANY D.O.O.

Metalna industrija ŠTANCERAJ NEW COMPANY d.o.o. iz Konjica je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 180 kVA će biti instalirana u pogonima u Konjicu.

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U MLINPEK D.D.

Prehrambena industrija MLINPEK d.d. iz Bugojna je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 530 kVA je instalirana u pogonima u Bugojnu.

POTPISAN UGOVOR ZA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U MLINPEK D.D.

Prehrambena industrija MLINPEK d.d. iz Bugojna je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 530 kVA će biti instalirana u pogonima u Bugojnu.

Juli 2019

POTPISAN UGOVOR O ISPORUCI GRP CIJEVI SA STRAJKO INŽENJERING D.O.O.

Strajko inženjering d.o.o. iz Trebinja je potpisao sa našom firmom ugovor o isporuci GRP cijevi za izgradnju mHE Klobučarica instalisane snage 247,5 kW. GRP cijevi su od turskog proizvođača SUPERLIT s kojom SHPP d.o.o. ima ugovor o zastupanju za BiH. Dužina cjevovoda je 1,3 km i promjera DN 800mm i DN 700mm nazivnog pritiska PN 6bar i PN 10 bar.

Juni 2019

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U JP SARAJEVO D.O.O.

Sarajevska žičara, jedna od turističkih atrakcija u Gradu, kojom upravlja JP Sarajevo d.o.o. iz Sarajeva je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 150 kVA je instalirana u pogonima Žičare na dolaznoj stanici.

POTPISAN UGOVOR ZA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U JP SARAJEVO D.O.O.

Sarajevska žičara, jedna od turističkih atrakcija u Gradu, kojom upravlja JP Sarajevo d.o.o. iz Sarajeva je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 150 kVA će biti instalirana u pogonima Žičare na dolaznoj stanici.

Maj 2019

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U KLAS D.D.

Prehrambena industrija KLAS d.d. iz Sarajeva je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 1000 kVA je instalirana u pogonima u Sarajevu.

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U VISPAK D.D.

Prehrambena industrija VISPAK d.d. iz Visokog je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 500 kVA je instalirana u pogonima u Visokom.

POTPISAN UGOVOR ZA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U VISPAK D.D.

Prehrambena industrija VISPAK d.d. iz Visokog je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 500 kVA će biti instalirana u pogonima u Visokom.

April 2019

POTPISAN UGOVOR ZA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U KLAS D.D.

Prehrambena industrija KLAS d.d. iz Sarajevo je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 1200 kVA će biti instalirana u pogonima u Sarajevu.

POTPISAN UGOVOR O ISPORUCI GRP CIJEVI SA SAS D.O.O.

Sas d.o.o. iz Priboj, Lopare je potpisao sa našom firmom ugovor o isporuci GRP cijevi za izgradnju mHE Krupac instalisane snage 2 MW. GRP cijevi su od turskog proizvođača SUPERLIT s kojom SHPP d.o.o. ima ugovor o zastupanju za BiH. Dužina cjevovoda je 2,6 km i promjera DN 1900mm i DN 1800 mmnazivnog pritiska PN 6bar i PN 10 bar.

Novembar 2018

POTPISAN UGOVOR O ISPORUCI GRP CIJEVI SA ENERGIJA VODE D.O.O.

Energija vode d.o.o. iz Banjaluke potpisali sa našom firmom ugovor o isporuci GRP cijevi za izgradnju mHE Stopani 2 instalisane snage 250 kW. GRP cijevi su od turskog proizvođača SUPERLIT s kojom SHPP d.o.o. ima ugovor o zastupanju za BiH. Dužina cjevovoda je 2,3 km i promjera DN 500mm i DN 450 mm, nazivnog pritiska PN 6bar i PN 10 bar.

Oktobar 2018

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U BH LEGNO D.O.O.

Drvna industrija BH LEGNO d.o.o. iz Gračanice je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 100 kVA je instalirana u pogonima u Gračanici.

Septembar 2018

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U SOLANA D.D.

Prehrambena industrija SOLANA d.d. iz Tuzla je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 1850 kVA je instalirana u pogonima u Tuzli.

August 2018

IZVRŠENA INSTALACIJA KESECO ULTRA OPREME U BOSNAPLOD D.O.O.

Prehrambena industrija BOSNAPLOD d.o.o. iz Brčkog je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 1270 kVA je instalirana u pogonima u Brčkom.

Juli 2018

IZVRŠENA INSTALACIJA KESECO ULTRA OPREME U NANSI D.O.O.

Drvna industrija NANSI d.o.o. iz Žepča je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 530 kVA je instalirana u pogonima u Žepču.

Juni 2018

IZVRŠENA INSTALACIJA KESECO ULTRA OPREME U PROMO d.o.o.

Tvornica montažnih kuća iz Donjeg Vakufa PROMO d.o.o. je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 610 kVA je instalirana u pogonima u Donjem Vakufu.

April 2018

POTPISAN UGOVOR O ZASTUPANJU SA TURSKIM PROIZVOĐAČEM GRP CIJEVI SUPERLIT

SHPP d.o.o. je potpisao partnerski ugovor o zastupanju renomirane turske kompanije SUPERLIT za proizvodnju GRP cijevi za teritotiju Bosne i hercegovine. SUPERLIT, prva kompanija iz KARAMANCI HOLDING koja ima istaknutu ulogu u turskom industrijskom sektoru, i osnovana je 1961. godine. SUPERLIT, koji proizvodi i prodaje cijevi od stakloplastike GRP (Glassfiber Reinforced Polyester) u skladu sa međunarodnim standardima, postao je omiljeni brend na 5 kontinenata širom svijeta, zahvaljujući širokom spektru proizvoda, pouzdanom kvalitetu i pre-prodaja i tehničke / konsultantske usluge nakon prodaje. Što se tiče instaliranog kapaciteta, SUPERLIT je jedan od vodećih kompanija u sektoru GRP cjevi širom svijeta.

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U KRIVAJA TMK D.O.O. – II FAZA

Tvornica montažnih kuća iz Zavidovića Krivaja TMK d.o.o.pogon PILANA je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. U drugoj fazi navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 120 kVA je instalirana u pogonima u Zavidovićima.

Mart 2018

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U TMD MIBO d.o.o. BRČKO

Tvornica metalnih dijelova iz Brčkog, TMD MIBO d.o.o. je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Finansiranje ovog projekta je po ESCO modelu. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema je instalirana u pogonima u Brčkom.

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U KRIVAJA TMK d.o.o.

Tvornica montažnih kuća iz Zavidovića Krivaja TMK d.o.o. je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema nazivne snage od 600 kVA je instalirana u pogonima u Zavidovićima.

POTPISAN UGOVOR ZA OPTIMIZACIJU ELEKTRIČNIH POSTROJENJA KOMPANIJE TMD MIBO BRČKO

SHPP d.o.o. Sarajevo je potpisao ugovor sa TMD MIBO, koja je član grupacije koja u svom sastavu ima četiri firme, i to Kovgrad, TMD Mibo, TMD Automotive i UTL. S orijentacijom na zadovoljstvo kupaca, uz kontinuirano poboljšanje tehnologije i edukacije zaposlenika, grupa ispunjava kontinuiran i stabilan rast u zahtjevnom procesu proizvodnje ležajeva i dijelova za automobilsku industriju. Ugovor se odnosi na ugradnju ULTRA uređaja za optimizaciju elektro-energetskih postrojenja kompanije.

UGRAĐENA OPREMA ZA OPTIMIZACIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U "IGMAN" D.D. KONJIC

U sklopu faze dva projekta usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije najveće bosanskohercegovačke kompanije u namjenskoj industriji "IGMAN" d.d. Konjic, izvršena je ugradnja dodatne opreme u energetska postrojenja. Ugrađena je oprema ULTRA, renomiranog korejskog proizvođača Keseco.

Februar 2018

NASTAVAK SARADNJE IZMEĐU SHPP D.O.O. I "IGMAN" D.D. KONJIC

Nakon marta 2017.g. i uspješnih rezultata saradnje između SHPP d.o.o. i najveće bosanskohercegovačke kompanije u namjenskoj industriji "IGMAN" d.d. Konjic, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Potpisan je ugovor za drugu fazu navedenog projekta.Druga faza obuhvata nastavak procesa optimizacije elektro energetskog postrojenja kompanije koji će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO.

REALIZOVAN UGOVOR O ISPORUCI PUNIONA ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE

SHPP d.o.o. Sarajevo je realizovao ugovor sa Sarajevo City Centrom (SCC) liderom u svojoj oblasti u Bosni i Hercegovini, za isporuku i ugradnju puniona za električne automobile snage 2x22 kW sa dvije utičnice. Ovom realizacijom ugovora o isporuci i ugradnji puniona za električne automobile SHPP ostaje predan zelenoj energiji i zaštiti i očuvanju našeg okoliša.

REALIZOVAN UGOVOR O ISPORUCI PUNIONA ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE

SHPP d.o.o. Sarajevo je realizovao ugovor sa Hotel Novotel Bristol Sarajevo, liderom u svojoj oblasti u Bosni i Hercegovini, za isporuku i ugradnju puniona za električne automobile snage 2x22 kW sa dvije utičnice. Ovom realizacijom ugovora o isporuci i ugradnji puniona za električne automobile SHPP ostaje predan zelenoj energiji i zaštiti i očuvanju našeg okoliša.

SHPP d.o.o. JE DOBIO RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA GRAĐENJE MHE "Kaćuni" OD NADLEŽNOG MINISTARSTVA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog Kantona je dana 01.02.2018. godine izdalo odobrenje za pristupanje izvođenju radova na izgradnji MHE "Kaćuni". MHE "Kaćuni" predstavlja protočno derivaciono postrojenje instalirane snage 550kW, moguće godišnje proizvodnje 2,500GWh.

Decembar 2017

POTPISAN UGOVOR O TEHNIČKOJ SARADNJI SA "POBJEDA TECHNOLOGY" GORAŽDE

SHPP d.o.o. je odabran kao stručni partner jedne od vodećih bosanskohercegovačkih kompanija u proizvodnji municije za civilnu i sportsku upotrebu. Predmet ugovora predstavlja instalacija ULTRA uređaja za optimizaciju toka električne energije u proizvodnim postrojenjima kompanije.

POTPISAN UGOVOR O TEHNIČKOJ SARADNJI SA "GINEX" GORAŽDE

SHPP d.o.o. je odabran kao stručni partner jedne od vodeće bosanskohercegovačke kompanije u namjenskoj industriji – “GINEX” Goražde. Predmet ugovora predstavlja usavršavanje energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO.

IZVRŠENA INSTALACIJA ULTRA UREĐAJA U POSTROJENJIMA JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA"

SHPP d.o.o. je nakon potpisa ugovora izvršio instalaciju ULTRA uređaja za uštedu električne energije u elektro-energetskim postrojenjima JP “Olimpijski bazen Otoka” Sarajevo. Instalacija navedene opreme rezultirat će usavršavanjem energetskih kapaciteta i optimizacijom potrošnje električne energije.

Novembar 2017

POTPISAN UGOVOR O INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME SA JP OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA SARAJEVO

SHPP d.o.o. je odabran kao stručni partner JP “Olimpijski bazen Otoka” Sarajevo, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema će biti instalirana u elektro-energetski sistem JP “Olimpijski bazen Otoka” Sarajevo.

Oktobar 2017

POTPISAN UGOVOR O ISPORUCI PUNIONA ZA ELEKTRIČNA AUTA

SHPP d.o.o. Sarajevo je potpisao ugovor sa Sarajevo City Centrom (SCC) i hotelom Novotel Bristol Sarajevo, liderima u svojim oblastima u Bosni i Hercegovini, za isporuku puniona za električna auta snage 22 kW sa dvije utičnice. Ovim ugovorom o isporici puniona za električna auta SHPP ostaje predan zelenoj energiji i zaštiti i očuvanju našeg okoliša.

Septembar 2017

Potpisan ugovor o isporuci energetskih transformatora

SHPP d.o.o. Sarajevo je potpisao ugovor sa firmom Pretis d.d. Sarajevo, jednim od lidera u oblasti odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini, i isporučio tri suha energetska transformatora sa zaštitnim metalnim kučištem snage 1000 kVA, prenosnog odnosa 10/0,4 kV. Proizvođač transformatora je Končar Zagreb. Tip/Model transformatora: 2TBS1000-12K/B Spoj: DYN5.

Juli 2017

Potpisan ugovor o instalaciji Keseco ULTRA opreme sa PREVENT BH.

SHPP d.o.o. je odabran kao stručni partner najvećeg bosanskohercegovačkog izvotnika Prevent BH , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO. Pomenuta oprema će biti instalirana u pogonu Prevent BH Travnik.

Maj 2017

ULTRA uređaji instalirani u BBI Centru Sarajevo.

SHPP d.o.o. je instalirao 1440 kVA ULTRA uređaja za optimizaciju električnog toka na energetskim postrojenjima BBI Centra u Sarajevu. S ovom ugradnjom je realizovan je projekta za uštedu električne energije na energetska postrojenja u BBI Centru Sarajevo. Koristimo ovu priliku da čestitamo cjelokupnom kolektivu BBI Centra Sarajevo na uspješnoj implemenataciji projekta unapređenja energetske efikasnosti. Želimo im puno sreće u daljnjem radu.

Dobiveno rješenje o vodnoj saglasnosti za mHE Kaćuni

U okviru projekta izgradnje mHE Kaćuni, nadležni organ je izdao rješenje o vodnoj saglasnosti, što je i ujedno zadnji korak prije predaje zahtjeva za građevinsku dozvolu. U slijedećem periodu ćemo vas informisati o narednim aktivnostima vezanim za projekat izgradnje mHE Kaćuni.

April 2017

ULTRA uređaji instalirani u pogonima IGMAN d.d. Konjic

SHPP d.o.o. je instalirao 1100 kVA ULTRA uređaja za optimizaciju električnog toka na energetskim postrojenjima fabrike IGMAN u Konjicu. S ovom ugradnjom je realizovana prva faza projekta za uštedu električne energije na energetska postrojenja u IGMAN d.d. Konjic. Koristimo ovu priliku da čestitamo cjelokupnom kolektivu fabrike IGMAN d.d. Konjic na uspješnoj implemenataciji prve faze projekta unapređenja energetske efikasnosti. Želimo im puno sreće u daljnjem radu.

Instalirani Ultra uređaji u fabrici Violeta u Grudama

Kao nastavak procesa započete saradnje u mjesecu martu, SHPP d.o.o. je izvršio instalaciju uređaja za optimizaciju električnog toka Ultra, proizvođača Keseco. Instalacija je izvršena na kompresorskom postrojenju fabrike pelena i tečnih deterđenata Violeta. Violeti d.o.o. želimo uspješan nastavak poslovanja.

BBI Shopping Centar Sarajevo je potpisao ugovor za opremanje električnih postrojenja Ultra uređajima

SHPP d.o.o. je potpisao ugovor o nabavci i instalaciji Ultra uređaja za optimizaciju električnog toka, na energetska postrojenja u BBI Shopping Centru Sarajevo. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje i optimizaciju energetskih kapaciteta BBI Shopping Centra u budućem periodu.

Mart 2017

Nova saradnja SHPP d.o.o. i "Igman" d.d. Konjic

SHPP d.o.o. je odabran kao stručni partner najveće bosanskohercegovačke kompanije u namjenskoj industriji "IGMAN" d.d. Konjic, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO.

BBI Shopping Centar Sarajevo je potpisao ugovor za opremanje električnih postrojenja Ultra uređajima

SHPP d.o.o. je potpisao ugovor o nabavci i instalaciji Ultra uređaja za optimizaciju električnog toka, na energetska postrojenja u BBI Shopping Centru Sarajevo. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje i optimizaciju energetskih kapaciteta BBI Shopping Centra u budućem periodu.

Violeta d.o.o. je odlučila biti drugačija i okrenuti se inovaciji

Violeta d.o.o Grude, regionalni lider u proizvodnji široke game higijenskih potrepština, prepoznala je SHPP d.o.o. kao partnera. Prema njihovoj poslovnoj filozofiji koja kaže „Biti drugačiji i neprestano se okretati prema inovacijama“, Violeta d.o.o. je za svoju slijedeću inovaciju odabrala ULTRA uređaj za uštedu električne energije od renomiranog proizvođača KESECO.

Decembar 2016

Sretne Novogodišnje praznike želi vam SHPP d.o.o.

Ovom prilikom Vam želimo čestitati Novogodišnje praznike uz iskrene želje za produktivniju i sretniju Novu 2017. godinu

Primus Balkan je unaprijedio svoje energetske kapacitete

Kompanija Primus Balkan je u saradnji sa SHPP d.o.o. unaprijedila menadžment potrošnje električne energije, instaliranjem ULTRA uređaja za optimizaciju potrošnje električne energije u svoje proizvodne kapacitete. Želimo im sve najbolje u budućem poslovanju.